ბეჭდვა
ქობულეთი - 2020
კონფერენციის ახალი ვადების დამატება
კონფერენციის პროგრამა
საინფორმაციო წერილი
ბუკლეტის ამოსაბეჭდი PDF
მომხსენებლის ანკეტა
მონაწილეთა სარეგისტრაციო ფორმა
სტუდენტთა სარეგისტრაციო ფორმა
წერილი ფირმებს